Pendelen

Wat is pendelen?

Pendelen heeft zijn plaats, net zoals bijvoorbeeld de tarot, in een reeks van esotherische disciplines. Het is een methode die ons inzicht verschaft in het dagelijks leven via onderbewuste energieën. Het geeft ons antwoorden die niet zichtbaar zijn met de stoffelijke zintuigen.
Het pendelen helpt ons bij praktische zaken zoals; beslissingen nemen, verloren voorwerpen vinden of het traceren van oliebronnen. Op een kaart kan de pendel aardstralen opsporen, in het veld is een wichelroede meer aangewezen. De pendel brengt u in contact met uw onderbewuste. Er ontstaan onbewuste spierreacties tussen uw hand en de pendel. Iedere beweging is gekoppeld aan een bepaald antwoord. Op deze manier kan de pendel beschouwd worden als de spreekbuis van de intuïtie.


Hoe gaat u te werk?

Het is van groot belang eerst een pendel uit te kiezen die je het meest ligt. Een pendel is niets meer of ook niets minder dan een gewicht aan een draadje. Dat kan gaan van een ring aan een touwtje tot een duurzaam kristal aan een kettinkje. Neem rustig de tijd voor het uitkiezen van een pendel die u intuïtief het meest aanspreekt. Hierbij let u op de grootte, vorm, gewicht en materiaal. Is dit gebeurd? Dan bent u klaar voor het grote werk.

Ga zitten en neem de pendel steeds vast bij het kettinkje tussen uw duim en wijsvinger. Beide vingers zijn naar beneden gericht. Probeer hierbij een ontspannen en comfortabele houding aan te nemen zodat uw spieren los zitten.

Een eerste stap bij het pendelen is het leegmaken van uw hoofd. U moet als het ware uw hoofd zuiveren van alle gedachten. Ook tijdens het pendelen zelf is het van groot belang dat u zich afschermt van de storende elementen van het dagelijkse leven. Meditatieoefeningen kunnen hierbij helpen. Wanneer dit alles gebeurd is, concentreert u zich op uw vraag en kijkt naar de beweging van de pendel voor uw antwoord. Tracht dit antwoord zo goed mogelijk te plaatsen binnen de context van uw vraag.

Wanneer u voor de eerste keer pendelt, gaat u bepalen wat voor uw pendel het ja/neen-antwoord is. Met andere woorden, welke beweging van de pendel betekent ja en welke beweging neen. Dit doet u als volgt:

  1. Zoek een rustige plaats waar u niet gestoord kan worden.
  2. Een volgende stap is het'aarden' of 'wortelen'. Dit wil zeggen dat u contact krijgt met de energiebronnen van onze planeet. Dit is nodig voor een goede duiding. Om dit te bereiken gaat u rustig zitten en adem diep in en uit. Uw voeten zijn wortels die in de aarde groeien. Hoe meer u zich daarop concentreert, hoe dieper de wortels in de grond vertakt zijn. Op deze manier wordt u één met de planeet en zijn energie. Dit 'wortelen' moet u ook zeker doen voor iedere duiding.
  3. Na het 'aarden' sluit u de ogen en concentreert u zich op de vraag: wat is mijn ja-antwoord.
  4. Na enkele minuten opent u de ogen en kijkt naar de beweging die de pendel maakt. Dit is uw ja-antwoord. Test dit enkele keren om zeker te zijn dat dit correct is.
  5. Deze stappen volgt u ook om na te gaan wat uw 'neen'-antwoord is.

In een eerste fase zal u enkel werken met duidelijke ja/neen vragen. Wanneer u dit goed onder de knie heeft, kan u over gaan naar meer gedetailleerde vragen. U zal hiervoor wel eerst meer genuanceerde antwoorden gaan definiëren. Dit kan bijvoorbeeld zijn: "neen, in de nabije toekomst niet, maar misschien op een later tijdstip".
We geven u nog de raad mee om geen misbruik te maken van de pendel voor nutteloze zaken of voor eigenbelang. De pendel zal hierop geen éénduidig en betrouwbaar antwoord kunnen geven.