Privacy en copyright

Uw privacy

Uw persoonlijke gegevens zullen steeds met de nodige discretie behandeld worden. Ze zullen enkel gebruikt worden
in de communicatie tussen 'Cultura Y Artsania de Chile' en de consument. Zowel bij de gebruikers van de webshop als
bij de aanvragen tot informatie.

In geen enkel geval zullen deze persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven.
Het is enkel onze bedoeling om via deze gegevens de bestellingen vlot te laten verlopen. Daarnaast is het voor ons ook een interessant hulpmiddel om onze website te verbeteren en om statistische gegevens te verzamelen.


Copyright

Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Cultura y Artesania de Chile. Ze mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur.